کارآموز – The Intern

کارآموز The Intern با بازی رابرت دنیرو و آن هتوی
افراد در مواجهه با ژانر کمدی دو دسته می‌شوند: کسانی که در مقابلش جبهه می‌گیرند و آن‌ها که از آن لذت می‌برند. من جزو گروه دومم، اما فیلم‌های کمدی سال‌های اخیر (چه ایرانی و چه خارجی) بیشتر از اینکه به دلم بنشینند و لبخند به لبم بیاورند، منزجرم می‌کنند. مشکل اصلی این است که شوخی‌های… [ادامه مطلب]