تاریخ چیست؟

درک یک پایان اثر جولین بارنز
در آخرین زنگ تاریخ سال، جو هانت نازنین، که شاگردان بی‌حال را از دوران تیودورها و استوارت‌ها، ویکتوریایی‌ها و ادواردی‌ها، به ظهور امپراتوری و سقوط بعدی آن برده بود، از ما خواست نگاه مجددی به همه‌ی این قرن‌ها بیندازیم و سعی کنیم نتیجه‌هایی بگیریم. «شاید بتوانیم با این سوال به‌ظاهر ساده آغاز کنیم. تاریخ چیست؟… [ادامه مطلب]